Fasadearbeid

De fleste er klar over at man må vedlikeholde tak, rehabilitere tette piper og lokalisere og fjerne råte. Imidlertid er ikke like mange bevisst på at fasader også må tas vare på i form av fasadevask og reparasjon av småskader. Vedlikeholdsarbeidet gir bedre økonomi for sameier, borettslag og gårdeiere. 

Vi utfører fasadearbeid på de fleste typer materialer

  • Fasademaling – Drogseth Bygg AS maler både murfasader og trefasader, enten med moderne produkter eller tradisjonelle produkter som linolje eller krittmaling.
  • Fasadepuss – Enten det er systemoppbygging med isolasjon og puss, farget puss eller tradisjonell kalkpuss på verneverdige bygg i Oslo og Akershus utfører vi fasadepuss.
  • Fasadekledning med stål- og metallplater eller kassetter – Disse kan utføres i lakkert stål eller aluminium, valsblank eller patinert titansink, andre metaller eller rustfritt stål.

Fasadevask – hold fasaden ren

En fasadevask er en investering i mindre vedlikehold. En ren fasade vil dermed både se penere ut, og spare kostnader! Skitt og smuss holder på fuktigheten og gir grobunn for sopp og råte i trefasader. Det er derfor viktig å foreta en grundig rengjøring av fasade som sørger for å få bort alt dette.

Drogseth Bygg AS har maler- og muravdelinger som vet hva slags rengjøring som er riktig for din fasade. Vi bruker miljøvennlige midler, og spyler ikke i stykker fasaden. Ønsker du at vi foretar vinduspussen i samme slengen, gjør vi gjerne dette også.

Ikke vent med fasadevask, få det gjort regelmessig og reduser vedlikeholdskostnadene!

Fasaderehabilitering

Fasaderehabilitering er ofte omfattende og kostnadskrevende, og som regel er det mangel på vedlikehold som forårsaker at fasader bokstavelig talt faller fra hverandre og blir en fare for omgivelsene. Drogseth  Bygg AS anbefaler derfor jevnlig vedlikehold av fasaden for en bedre økonomi på sikt. Det lønner seg ikke å utsette dette arbeidet til senere år.

Dersom fasaden på ditt bygg er nedslitt kan vi som totalleverandør innen fasaderehabilitering hjelpe deg.

Kontakt oss for en gratis, uforpliktende befaring!

Vi kartlegger tilstanden på fasaden og vurderer hvilke løsninger som er mest hensiktsmessige. Da vil det også komme frem hvilke overflatebehandling som har vært benyttet tidligere.

Se opp for disse 5 tegnene på slitt murfasade

1. Erodert mørtel
Når mørtel-forbindelsene mellom mursteinene blir utsatt for vind og fuktighet vil de gradvis oppløses. Drogseth Bygg AS utbedrer skaden og gjenoppretter integriteten i konstruksjonen.

 

 

2.Sprekker i murfasaden
Murfasaden kan sprekke opp når den blir utsatt for store temperaturforandringer, fuktighet og korrosjon av innbygde stålelementer. Sprekker kan også oppstå når bygningens fundament setter seg i underlaget. Deler av fundamentet kan synke til et lavere nivå, mens den øvrige delen blir værende.

 

 

3.Avskalling
Når deler av murfasaden skaller av utgjør det en fare for omgivelsene. Murfasader er porøse og kan absorbere vann. Dersom det skjer når temperaturen når frysepunktet vil deler skalle av når vannmolekylene ekspanderer.

 

 

4.Saltutslag
Saltutslag er saltrester som lekker ut av mørtelen og blir liggende på overflaten av murfasaden. Dette forårsakes ofte av at store mengder vann innenfor murveggen presser seg ut.

 

 

5.Nedslitt brystning
De delene av fasaden som stikker utenfor taket er ekstra utsatt for slitasje. Prosessen skjer vanligvis raskere enn med den øvrige fasaden, og brystningen kan i verste fall til slutt kollapse helt.

 

 

Kontakt oss om fasadearbeid

Med lang erfaring og god fagkunnskap utfører vi utvendig arbeid av høy kvalitet. Alt arbeid utført av Drogseth Bygg AS er naturligvis i henhold til Byggteknisk forskrift.

Ring oss på 22 32 32 50 eller benytt vårt kontaktskjema for et uforpliktende tilbud på vedlikehold, rehabilitering eller annet fasadearbeid.