Lekkasjesøk / tetting

Lekker boligen din? Ingen liker at det kommer vann inn på feil sted. Vann og fukt som trenger seg inn i konstruksjoner er farlig, og kan skape store økonomiske og helsefarlige situasjoner. Vi vet at lekkasjer kan være vanskelige å finne, og Drogseth AS utfører derfor omfattende lekkasjesøk. 

Lekkasjesøk

Det kreves både moderne utstyr og inngående kunnskap innen bygningsfysikk for å effektivt foreta lekkasjesøk. Vi i Drogseth benytter termografikameraer og inspeksjonskameraer for å avdekke lekkasjeårsaken. Med vår kompetanse og erfaring garanterer vi at årsaken vil bli funnet. Når det er gjort, tetter vi den naturligvis også! Vi utformer en detaljert rapport om skadeårsaken.

Lekkasjesøk med termografi.

Termografering

For å avlese temperaturen på overflater benytter vi termografering. Med termografering kan man oppdage problemområder uten å måtte åpne opp konstruksjonen. Kameraet viser nemlig varmeforskjeller, og temperaturforskjeller kan være en indikasjon på varmetap fra bygningen eller fukt i kontruksjonen.

Vannlekkasje

Vannlekkasje skaper en kritisk situasjon for boligen. Vannet bør fjernes umiddelbart – etter en uke er det altfor sent. Dette reflekteres i de over 50 000 vannskadene på norske boliger og hytter som meldes inn til forsikringsselskapene hvert år.

Hvis du ikke er rask nok til å tørke vannskaden kan du blant annet få muggsopp i boligen. Vi anbefaler derfor å lufte godt for å gjøre luftfuktigheten så lav som mulig.

Tetting rundt vindu

Vi etterisolerer vinduer og sørger for optimal vann- og lufttetting. Dersom du vil ha montert nye vinduer plasseres disse mest mulig gunstig i veggen. Det bidrar til ytterligere bedring av isolasjonen.

Illustrasjonsbilde av hvite hus med tetting rundt pipe.

Vannlekkasje tak

Lekkasjer i taket gir dramatiske konsekvenser for hele bygget. Tetting av tak krever fagfolk for å bli utført på en forsvarlig måte, risikoen for skader i hele bygget er for høy til at man bør prøve seg på dette på egenhånd.

Tetting rundt pipe

Lekkasje rundt pipen er vanlig på noe eldre hus, spesielt når regnet kommer inn horisontalt og vinden uler. Drogseth AS har utført taktekking siden 1800-tallet. Vi tetter både rundt pipen og selve piperøret, dersom det skulle være nødvendig.

Tetting av mur kan også være aktuelt hvis det er vannlekkasje i boligen.

Kontakt oss

Ring oss på 22 32 32 50 eller benytt vårt kontaktskjema straks du oppdager en vann- eller luftlekkasje, så avtaler vi lekkasjesøk og får startet tetningsarbeidet snarest mulig.

Lekkasjesøk

Det er uheldig med fukt som beveger seg i konstruksjonen. Med moderne utstyr og god kunnskap innenfor bygningsfysikk finner vi årsaken til problemene. Det kan være flere forskjellige grunner til at […]

Les mer →

Termografering

Med termografering kan man oppdage problemområder uten å måtte åpne opp konstruksjonen. Med kameraet ser vi varmeforskjeller. Varmeforskjellene kan være en indikasjon på varmetap fra bygningen eller fukt i kontruksjonen.

Les mer →