Råte- og soppsanering

Muggsopp i hus og leiligheter kan påvises ved at det har dannet seg misfarginger av overflater. Det kan for eksempel være vekst av muggsopp i limet på baksiden av tapet som har fått en gråtone.

Benytt vårt kontaktskjema eller ring oss på 22 32 32 50 for befaring etter muggsopp.

Råtesopp utvikles ofte inne i materialer og konstruksjoner, og kan derfor være vanskelig å oppdage.

Råtesopp og råteskader

Råteskade - Råte- og soppsanering

Råteskade ved terrasse.

Mange sopparter får næring fra nedbrytning av treverk. Dersom bygninger ikke får tid til å tørke mellom hver gang de utsettes for regn og vind vil fuktigheten kunne gi grobunn for råtesopp.

Råteskader svekker treverk svært raskt. Allerede ved 10% vekttap er rundt 80% av bruddstyrken borte. Det vil si at råteskadet treverk i praksis ikke lenger har noen styrke i seg.

Symptomer på råtesopp er fuktskjolder, saltutslag, deformasjon av treoverflaten og flassing av maling. Når det har utviklet seg råtesoppskader finner vi også ofte muggsoppvekst, midd, avgasser og annet som påvirker inneklimaet negativt.

Ekte hussopp

Ekte hussopp er den verste råtesoppen huset kan utsettes for. Ekte norsk hussopp sprer seg raskt gjennom mur og kan hente vann mange meter fra nærmeste fuktkilde ved hjelp av lange mycelstrenger.

Det kreves profesjonell, kjemisk sanering av hussoppangrep for å fjerne ekte hussopp.

Angrepet treverk må fjernes. I tillegg dannes en sikkerhetssone ved å ta bort friskt tre i området rundt skaden. I verste fall kan det være rimeligere å rive huset enn å rive huset. Vi anbefaler å tegne egen forsikring mot ekte hussopp, og kontakte oss snarest mulig for å kartlegge omfanget av skaden.

Råte- og soppsanering - Fuktighetsmåling av kjeller.

Måling av fuktighet på befaring.

Muggsopp i hus og leilighet

Vi er omgitt av muggsopp, selv om vi heldigvis ikke normalt blir eksponert for store mengder av den. Bare i Norge eksisterer det over 1000 arter. Muggsoppen er glad i fuktighet. Derfor finner vi den normalt i baderom og kjellere.

Alle muggsopparter kan være helseskadelige, da de inneholder allergener.

Muggsoppsanering er en nødvendighet straks muggsoppen oppdages. Dette krever kompetanse og erfaring, slik at saneringen blir fullstendig og gjenoppbyggingen skjer forsvarlig.

Kontakt oss

Vi har utført mange saneringer av råtesopp, muggsopp og ekte hussopp. Ring oss på 22 32 32 50 for å avtale en befaring av din bolig.

Ruseløkkveien 50

Vi er nå nesten ferdig med arbeidet i Ruseløkkveien 50, Oslo. Her her vi lagt om hele taket med stålplater, rehabilitert, pusset og malt fasade, rehabilitert pipene med innvendig glidestøp, […]

Les mer →