Snøfangere – rasfarlig snø/is

Sikring mot takras er gårdeiers ansvar i henhold til bygningsloven og politivedtektene i Oslo. En snøfanger er en viktig del av taket. Vi monterer snø- og isstoppere som begrenser rasfaren.

Kontakt oss for montering av snøfangere, og fjerning av snø og is fra tak

Takras – Oslo og Akershus

Istapper fra tak - Drogseth AS monterer snøfanger mot rasfarlig snø og is

Rasfare er gårdeiers ansvar.

Drogseth AS monterer snøfangere for å effektivt stoppe takras. Vi holder til i Oslo, men hindrer takras i hele Akershus også.

Påbudt med snøfanger

Ifølge forskriften om politivedtekt i Oslo kommune § 4-1.Snø, is og takras skal det straks settes opp “avvisere eller lignende innretning som gjør det tydelig at fredselen er forbundet med fare eller ulempe og snarest sørge for at taket blir ryddet.” Dette er huseiers ansvar.

Snøfangere på begge sider

Hvis snøfangere monteres på én side av huset bør det også monteres på den andre siden. Årsaken til dette er at man skal unngå skjevbelastning på taket ved store mengder snø.

Hvor mange snøfangere?

Størrelsen og antallet snøfangere avhenger av takvinkelen, snølasten, takfallets lengde og friksjonen på taktekkingsmaterialet. Hvis takfallet er på mer enn 5 meter skal det brukes flere rader med opptil 5 meters avstand per rad.

Drogseth AS - Billift

Kommer du inn med en varebil, så kommer vi inn med billift.

Hva koster snøfanger?

Prisen for montering av snøfanger avhenger av typen og størrelsen på taket. Ring oss på 22 32 32 50 for en befaring og et gunstig pristilbud.

Snøfangere på tak – ikke alltid nødvendig

Når det blir mildvær om vinteren vil eventuell snø og is på taket rase ned. Hvis taktekket har en grov overflate og takfallet er på under 27 grader vil det normalt ikke være nødvendig å plassere en snøfanger på taket.

Imidlertid er det fortsatt huseiers ansvar hvis det likevel skulle komme så store mengder snø at den raser ned. Drogseth AS tar i så fall gjerne vekk snø og is fra taket før det går galt.

Drogseth AS rydder bort snø og is fra tak

Vedlikehold av tak

Det er svært viktig å vedlikeholde taket for å sikre seg mot råte og andre skader. Vi anbefaler at snøfangere og innfestingspunkter ettersees en gang hvert år.

Varmekabler i takrenner

Isdannelser i takrenner er et svært vanlig problem i gamle bygårder grunnet dårlig isolasjon og utluftning. Istappene som dannes kan falle ned og skade mennesker eller dyr. Varmekabler som monteres på eksisterende takrenner kan forhindre dette og spare kostnader i forbindelse med fjerning av is.

Kontakt oss

Ring oss på 22 32 32 50 med det du måtte ha av spørsmål om takras, fjerning av is og snø og montering av snøfangere.