Takstein

Ønsker du deg nytt tak? Med unntak av nyere næringsbygg, er nok takstenstaket det mest benyttede på Oslos bygningsmasse. Det er et svært funksjonelt tak, som kan varieres mye når det gjelder estetikk.

Illustrasjonsbilde av rød takstein

Det finnes i dag en lang rekke forskjellige typer takstein, i glasert og uglasert tegl og betong, som kan ta vare på bygningens egenart når taket skal tekkes om. Dessverre ser vi alt for mange eksempler på at tak som opprinnelig var tekket med taksten, har blitt tekket med profilerte stålplater og lignende. Dette er ofte med på å ødelegge bygningens egenart.

Vår oppfordring blir at man benytter sjansen når taket igjen må legges om, til å tilbakeføre disse bygningene til opprinnelig stand. Vi har gjennom årene lagt om mange hundre takstenstak med alle slags materialer. Lenge var betongtaksten, som idag er et godt materiale, enerådende. I dag ser vi at det blir mer og mer bruk av teglsten, som gjerne er det opprinnelige materialet brukt på Oslos tak.

Illustrasjonsbilde av Oslo by sine tak med takstein.

Et godt tak er imidlertid ikke bare taksteinen, men like mye det som ligger under, undertaksbelegget, papp, sløyer og lekter. Som undertaksbelegg  bruker vi i dag stort sett kun forsterket polyester armert belegg. Dette gir langt større sikkerhet mot skader i byggetiden,og man er sikker på å ha et tett undertak når taket er ferdig.

Disse beleggene fås både som diffusjonsåpne og diffusjonstette, og det er viktig å velge riktig i forhold til takets konstruksjon og funksjon. Sløyfer og lekter i riktige og bestandige materialer er også viktig, likesom beslagarbeider betyr svært mye for takets funksjon.

Illustrasjonsbilde av hus med grå takstein.

Kontakt oss om taktekking med takstein

Vi tekker alle typer tak fra eneboliger og rekkehus, til større prosjekter som bygårder, borettslag og næringsbygg. Gjerne med medfølgende arbeider som mur, maling og tømrerarbeider.

Kontakt oss på22 32 32 50  eller benytt vårt kontaktskjema, så hjelper vi deg!