Snøfangere for rasfarlig snø og is på tak

Hvem har ansvar for sikring mot rasfarlig snø og is? I henhold til plan- og bygningsloven er det gårdeiers ansvar. For å begrense faren for takras vil en snøfanger være en viktig del av taket. I Drogseth Bygg AS er vi gode på montering av disse for å hindre takras.

Takras – Oslo og Akershus

Ved å sikre og rydde tak blir gater og fortau tryggere for rasfare. Drogseth Bygg AS monterer snøfangere og isstoppere for å effektivt begrense rasfarlig snø og is. Vi holder til i Oslo, men sikrer mot takras i hele Akershus også.

Snø og is på tak og fortau er gårdeiers ansvar

Snøen har samlet seg tungt på hele taket og istappene henger truende over fortauet. Hvem har ansvaret dette? Når det er fare for ras må forbipasserende varsles, og dette må borettslaget eller sameiet sørge for.

Det er altså gårdeier som har ansvar for å fjerne rasfarlig snø og is, i henhold til forskriften om politivedtekt i Oslo kommune § 4-1. Snø, is og takras. Hvis noen eller noe blir skadet som følge av snø eller is i hodet, kan gårdeier bli stilt økonomisk ansvarlig.

Ønsker du hjelp med problemet – kontakt oss for installasjon av snøfangere og isstoppere!

snøstopper og snøfanger er viktig for sikkerheten til boligen

Når trenger man snøstopper og hvor mange er nødvendig?

Snøfangere på tak er ikke alltid nødvendig. Når det blir mildvær om vinteren vil eventuell snø og is på taket rase ned. Hvis taktekket har en grov overflate og takfallet er på under 27 grader vil det ikke alltid være nødvendig å plassere en snøfanger på taket.

Er du i tvil om du har behov for en snøfanger? Kontakt oss!

Hvis snøfangere monteres på én side av huset bør det også monteres på den andre siden. Årsaken til dette er at man skal unngå skjevbelastning på taket ved store mengder snø.

Størrelsen og antallet snøstoppere avhenger av takvinkelen, snølasten, takfallets lengde og friksjonen på taktekkingsmaterialet. Hvis takfallet er på mer enn 5 meter skal det brukes flere rader med opptil 5 meters avstand per rad.

Bruk fagfolk for montering av svøfanger

Hva er prisen på snøfangere?

Prisen for montering av snøfanger avhenger av typen og størrelsen på taket. Ring oss for befaring og et gunstig pristilbud.

Vedlikehold av tak

Det er svært viktig å vedlikeholde taket for å sikre seg mot råte og andre skader. Vi anbefaler at snøfangere og innfestingspunkter ettersees en gang hvert år.

Varmekabler i takrenner

Isdannelser i takrenner er et svært vanlig problem i gamle bygårder grunnet dårlig isolasjon og utluftning. Istappene som dannes kan falle ned og skade mennesker, dyr eller f.eks. biler. Varmekabler som monteres i  eksisterende takrenner og takfot kan forhindre dette og spare kostnader i forbindelse med fjerning av is.

Kontakt oss om snøfangere og isstoppere

Ring oss på 22 32 32 50 eller benytt vårt kontaktskjema med det du måtte ha av spørsmål om takras, fjerning av is og snø og montering av snøfangere.