Piperehabilitering

Vi hjelper deg!

Er det dårlig trekk i pipa, eller er skorsteinen ødelagt? Piperehabilitering er nødvendig på stadig flere av Oslos eiendommer. Dersom pipa ikke er i orden vil den være brannfarlig, og det kan bli gitt fyringsforbud. Vi anbefaler derfor å jevnlig feilsøke pipa og å kontakte profesjonelle for rehabilitering av pipe.

Dårlig trekk i pipa

Dårlig trekk i pipe kan være et tegn på at tiden er inne for piperehabilitering. Du kan feilsøke pipa selv, men dersom du ønsker kan vi også utføre denne jobben for deg. Det er helt normalt at skorsteiner og piper blir slitt med tiden.

Hvordan feilsøke – dårlig trekk i pipe

  1. Sjekk om spjeldet er åpent
  2. Undersøk om det er åpning fra røykrør og inn til pipen
  3. Se om det er hindringer i pipeløpet. Bruk lommelykt for å undersøke dette.
  4. Kontrollér pipehatten
  5. Sørg for at feieluker og andre ildsteder som er tilkoblet skorsteinen er stengt igjen
  6. Skru av baderomsvifte, kjøkkenventilator og annet ventilasjonsanlegg
  7. Fyr opp i ildstedet. Er det undertrykk i rommet? Hvis røyken fra ildstedet kommer inn i rommet, men forsvinner opp i skorsteinen når du åpner et vindu tyder det på undertrykk.

Kontakt oss for piperehabilitering i Oslo før det blir gitt fyringsforbud når feieren kommer på besøk. Vi gjennomfører videokontroll og avdekker ofte feil som manglende murverk etter fjernet ildsted, manglende fuger, åpne hull, røykrør som går for langt inn i pipen og ødelagte feieluker.

Piperehabilitering – Pris

Å rehabilitere pipa er ofte langt mindre kostbart enn å bygge ny skorstein. Pris for piperehabilitering avhenger av flere faktorer. Blant annet spiller det en rolle hvor langt pipeløpet er, antall etasjer pipen går gjennom og hvor mange steder pipeløpet er tilkoblet en peis. Med dette kan prisen variere fra 30 000 til 100 000 kroner.

Kontakt oss for et mer nøyaktig prisoverslag!

Bygårder og borettslag

Borettslag og sameier har ofte utfordringer med at for mange ildsteder er koblet på samme skorstein. Et stort antall pipevifter og vertikale ventilasjonskanaler kan gjøre situasjonen enda verre. Utett skorstein kan gi falsk trekk, ildstedene kan være feil dimensjonert og en rekke andre faktorer kan spille inn.

Drogseth Bygg AS har spesialisert seg på borettslag og sameier. Vi utarbeider en grundig tilstandsrapport for ditt borettslag.

Skorsteinsrehabilitering

Dersom dere får fyringsforbud eller pålegg om videokontroll av pipeløpene utfører vi dette raskt og leverer en godt dokumentert rapport. Hvis det er nødvendig med skorsteinsrehabilitering vil vi gi dere en anbefaling på hvilken metode som egner seg best for den aktuelle situasjonen.

Vi har lang erfaring med å utføre skorsteinsrehabilitering i Oslos bygårder.

Rehabilitering av pipe – Søknadsplikt

Både oppføring og rehabilitering av skorstein er søknadspliktig hvis det går ut over egen bruksenhet. Du kan ikke søke selv, men må gjøre dette med hjelp fra fagfolk. Din rolle i byggesaken er å være tiltakshaver.

Drogseth Bygg AS hjelper deg med søknadsprosessen.

Dersom du skal installere, endre, rive eller reparere et ildsted innenfor samme branncelle kreves det imidlertid ingen søknad. Likevel må du få ildstedet kontrollert av en kvalifisert fagperson og sende melding om installering av nytt ildsted.

Oslo kommune anbefaler at kvalifiserte fagfolk setter opp et ildsted

Hvorfor rehabilitere pipe?

Det finnes flere fordeler ved rehabilitering av pipe. Ikke bare er en dårlig pipe brannfarlig og kan føre til fyringsforbud, men en piperehabilitering gjør også pipa mer miljøvennlig. Andre fordeler ved å rehabilitere pipe er:

  • Bedre trekk i pipa
  • Verdiøkning av boligen
  • God fyringsøkonomi, fordi en tett pipe kan være årsak til store varmetap

Hvordan utføres piperehabilitering?

Glidestøp med keramisk masse

Rehabilitering av pipe kan skje ved flere ulike metoder. De vanligste er stål, keramikk eller glidestøping.

Stålpipe: Dette er en enkel metode for piperehabilitering. Her bruker man rustfrie og syrefaste stålrør som føres ned gjennom pipa.

Keramikk: Denne metoden er mer krevende enn stålpipe, men er en tradisjonell og mye brukt metode. Skal man rehabilitere på denne måten kreves det at pipeløpet er helt loddrett, men utover dette kan keramiske rør brukes i alle typer skorsteiner.

Glidestøping av pipe: Ved bruk av denne metoden støper man en ny kanal inn i den eksisterende kanalen og fyller ut manglende fuger og sprekker i skorsteinen. Det er vanlig å benytte glidestøp i for eksempel borettslag.

Vi anbefaler å la profesjonelle ta seg av rehabilitering av pipe, fordi dette er arbeid som krever gode fagkunnskaper. Det er også viktig å få arbeidet dokumentert!

Kontakt oss om piperehabilitering i Oslo

Ring oss på 22 32 32 50 eller benyttvårt kontaktskjema for å avtale en befaring og et uforpliktende pristilbud.