Fjerne muggsopp og råte

Muggsopp og råte i hus og leiligheter kan føre til store økonomiske tap og dårlig helse. Å fjerne hussopp så fort som mulig er derfor en nødvendighet. Vi i Drogseth Bygg AS har utført mange saneringer av råtesopp, muggsopp og ekte hussopp, og kan komme på befaring dersom du har behov for det.

Muggsopp i hus og leilighet

Vi er omgitt av muggsopp, selv om vi heldigvis ikke normalt blir eksponert for store mengder av den. Bare i Norge eksisterer det over 1000 arter, og problemer med muggsopp er svært vanlig i dag.

Hva er muggsopp?

Mugg er en type sopp som kan leve både innendørs og utendørs. Muggsopp oppstår og trives spesielt i fuktige omgivelser, og derfor er det viktig å være obs på fuktskader i boligen din. Vi finner den normalt i baderom og kjellere. Alle muggsopparter kan være helseskadelige, da de inneholder allergener. Det er derfor viktig å bli kvitt muggsopp.Muggsopp oppstår ofte i fuktige rom

Hvordan oppdage muggsopp?

Har du mistanke om mugg i boligen? Muggsoppen påvises ved at det har dannet seg misfarginger på overflater. Det kan for eksempel være vekst av muggsopp i limet på baksiden av tapet som har fått en gråtone. Ofte, men ikke alltid, kan man også kjenne på lukten at mugg har oppstått, særlig etter at man kommer inn i en bolig med muggsopp etter å ha vært ute i frisk luft. Denne lukten kjennetegnes ved at den lukter litt jordaktig. Er du usikker, så kontakt oss for en kontroll av boligen.

Hvordan fjerne muggsopp?

Muggsoppsanering er en nødvendighet straks muggsoppen oppdages. Sanering av mugg er prosessen som utføres for å fjerne koloniene av mugg som har bygget seg opp. For at dette skal bli gjort på en trygg måte, utføres arbeidet som oftest av fagfolk. Sanering krever nemlig kompetanse og erfaring, slik at saneringen blir fullstendig og gjenoppbyggingen skjer forsvarlig.

Kontakt oss for befaring, så får vi bukt på problemet før det har gått for langt.

Sopp og råte i boligen kan føre til alvorlige problemer

Råtesopp og råteskader

Mange sopparter får næring fra nedbrytning av treverk. Dersom bygninger ikke får tid til å tørke mellom hver gang de utsettes for regn og vind vil fuktigheten kunne gi grobunn for råtesopp.

Råteskader svekker treverk svært raskt. Allerede ved 10% vekttap er rundt 80% av bruddstyrken borte. Det vil si at råteskadet treverk i praksis ikke lenger har noen styrke i seg.

Råtesopp utvikles ofte inne i materialer og konstruksjoner, og kan derfor være vanskelig å oppdage. Symptomer på råtesopp er fuktskjolder, saltutslag, deformasjon av treoverflaten og flassing av maling. Når det har utviklet seg råtesoppskader finner vi også ofte muggsoppvekst, midd, avgasser og annet som påvirker inneklimaet negativt.

Ekte hussopp

Ekte hussopp er den verste råtesoppen huset kan utsettes for. Ekte norsk hussopp sprer seg raskt gjennom mur og kan hente vann mange meter fra nærmeste fuktkilde ved hjelp av lange mycelstrenger. Tetting av mur er derfor viktig for å unngå sopp før skaden har skjedd.

Det kreves profesjonell, kjemisk eller varmebehandlet sanering av hussoppangrep for å fjerne ekte hussopp.

Angrepet treverk må fjernes. I tillegg dannes en sikkerhetssone ved å ta bort friskt tre i området rundt skaden. Vi anbefaler å tegne egen forsikring mot ekte hussopp, og kontakte oss snarest mulig for å kartlegge omfanget av skaden dersom den har skjedd.

Hva koster det å fjerne mugg, råte og hussopp?Soppsanering av muggsopp

Pris for fjerning av muggsopp og råte varierer mellom ulike prosjekter. Hva muggsoppsaneringen vil koste vil også avhenge av hvem som leverer tjenesten. Blir det gjort en dårlig jobb vil mugg og råte komme tilbake, og du vil være nødt til å punge ut for enda en runde med sanering. Det er derfor best å betale prisen for å få det gjort ordentlig i første omgang. Kostnad per time kan ligge på alt fra 1 000 til 3 000 kroner. For et mer nøyaktig prisanslag for ditt problem er det bare å kontakte oss.

Kontakt oss om soppsanering av råtesopp, muggsopp og ekte hussopp

Ring oss på 22 32 32 50 eller benytt vårt kontaktskjema for å avtale en befaring etter sopp i din bolig.