Fasaderehabilitering

De fleste er klar over at man må vedlikeholde tak, rehabilitere og tette piper og lokalisere og fjerne råte. Imidlertid er ikke like mange bevisst på at fasader også må tas vare på i form av fasadevask, fasademaling og reparasjon av småskader. Vedlikeholdsarbeidet gir bedre økonomi for sameier, borettslag og gårdeiere.

Vi utfører fasadearbeid på de fleste typer materialer

  • Fasademaling – Drogseth Bygg AS maler både murfasader og trefasader, enten med moderne produkter eller tradisjonelle produkter som linolje eller krittmaling.
  • Fasadepuss – Enten det er systemoppbygging med isolasjon og puss, farget puss eller tradisjonell kalkpuss på verneverdige bygg i Oslo og Akershus utfører vi fasadepuss.
  • Fasadekledning med stål- og metallplater eller kassetter – Disse kan utføres i lakkert stål eller aluminium, valsblank eller patinert titansink, andre metaller eller rustfritt stål.

I tillegg kan vi tilby utskifting av vinduer og dører. Vi kan også montere eller skifte takrenner, nedløp og sikring av tak ved montering av snøfangere eller lignende. Uansett hva du eller fasaden trenger så tilbyr vi komplette løsninger som er skreddersydd for dine behov.

Fasaderehabilitering

Fasaderehabilitering er ofte omfattende og kostnadskrevende, og som regel er det dårlig vedlikehold som forårsaker at fasader bokstavelig talt faller fra hverandre og blir en fare for omgivelsene. Drogseth  Bygg AS anbefaler derfor jevnlig vedlikehold av fasaden for en bedre økonomi på sikt. Det lønner seg ikke å utsette dette arbeidet til senere år.

En rammeavtale for vedlikehold kan lønne seg

For sameie eller borettslag kan det lønne seg å tegne en rammeavtale for vedlikehold av fasaden på bygningen med Drogseth Bygg As. Dette kan blant annet gi kortere responstid når dere trenger oss. Spesielt ved mer alvorlige skader som lekkasje vil det være viktig å få fagfolk på plass fort. Vi sørger for at alt arbeid og vedlikehold ved fasaden i borettslaget blir gjort grundig. Vi tar oss av alt fra maling, piperehabilitering, lekkasjesøk og mer. 

Dersom fasaden på ditt bygg er nedslitt kan vi som totalleverandør innen fasaderehabilitering hjelpe deg.

Kontakt oss for en gratis og uforpliktende befaring. På den måten kan vi kartlegge tilstanden på fasaden og vurderer hvilke løsninger som er mest hensiktsmessige. Da vil det også komme frem hvilke overflatebehandling som har vært benyttet tidligere. Deretter kan vi komme med et prisanslag for prosjektet.

 

Se opp for disse 5 tegnene på slitt murfasade

Erodert mørtel på murfasade1. Erodert mørtel
Når mørtel-forbindelsene mellom mursteinene blir utsatt for vind og fuktighet vil de gradvis oppløses. Drogseth Bygg AS utbedrer skaden og gjenoppretter integriteten i konstruksjonen.

 

 

 Murfasade med sprekker i2.Sprekker i murfasaden
Murfasaden kan sprekke opp når den blir utsatt for store temperaturforandringer, fuktighet og korrosjon av innbygde stålelementer. Sprekker kan også oppstå når bygningens fundament setter seg i underlaget. Deler av fundamentet kan synke til et lavere nivå, mens den øvrige delen blir værende.

 

Avskalling på murfasade3.Avskalling
Når deler av murfasaden skaller av utgjør det en fare for omgivelsene. Murfasader er porøse og kan absorbere vann. Dersom det skjer når temperaturen når frysepunktet vil deler skalle av når vannmolekylene ekspanderer.

 

 

4.Saltutslag
Saltutslag er saltrester som lekker ut av mørtelen og blir liggende på overflaten av murfasaden. Dette forårsakes ofte av at store mengder vann innenfor murveggen presser seg ut.

 

 

Nedslitt brystning på fasade

5.Nedslitt brystning
De delene av fasaden som stikker utenfor taket er ekstra utsatt for slitasje. Prosessen skjer vanligvis raskere enn med den øvrige fasaden, og 

brystningen kan i verste fall til slutt kollapse helt.

 

Kontakt oss om fasaderehabilitering i Oslo og Akershus

Med lang erfaring og god fagkunnskap utfører vi utvendig arbeid av høy kvalitet. Alt arbeid utført av Drogseth Bygg AS er naturligvis i henhold til Byggteknisk forskrift.

Ring oss på 22 32 32 50 eller benytt vårt kontaktskjema for et uforpliktende tilbud på vedlikehold, rehabilitering eller annet fasadearbeid.