Blikkenslager og taktekker i Oslo og Akershus

Har du en lekkasje fra taket? Er takrenna tett, eller ønsker du deg bare et nytt tak? Med været vi har i Norge bør taket ditt tåle mye. Uansett om du trenger å reparere, vedlikeholde eller legge nytt tak kan vi i Drogseth Bygg AS hjelpe deg. Våre tjenester innen blikkenslager og taktekker dekker hele Oslo og Akershus.

Hva gjør en blikkenslager?

En blikkenslager er en håndverker som jobber med metall, og former stål, kobber, sink og aluminium slik at de får en funksjon. Arbeidet som inngår er blant annet å produsere ulike typer beslag og detaljer til tak, samt reparere tak, ventilasjon eller fasade på bygninger.

Da Drogseth Bygg AS startet opp virksomheten som blikkenslager var faget i endring fra å lage kjeler og andre bruksgjenstander til å bli et bygghåndverksfag med båndtekking, tak- og beslagarbeid. Blikkenslagerens arbeidsområde er mer omfattende enn du kanskje tror.

Blikkenslager med lang erfaring 

Når det kommer til valg av blikkenslager eller taktekker bør erfaring tillegges stor vekt. Ingenting burde overlates til tilfeldighetene når din familie, bedrift og eiendeler skal beskyttes mot elementene. Drogseth Bygg AS har drevet blikkenslagerverksted siden 1878 – det sier sitt om kvaliteten på tjenestene vi leverer. 

Blikkenslager tjenester Drogseth Bygg AS tilbyr:

  • Taktekking – vi lager og monterer takplater
  • Produsering og montering av beslag, tak, pipehatt, takrenner, ventilasjon og mer
  • Vedlikehold og service av tak, fasade og ventilasjonsanlegg

Blikkenslager - pris

Pris på blikkenslager vil variere ut ifra omfang på prosjektet. Etter befaring kan vi gi deg en tilstandsrapport og et gunstig, uforpliktende pristilbud. På dette tidspunktet har vi god oversikt over arbeidet som skal gjøres og kan gi deg en realistisk tidsramme for når rehabiliteringen av taket vil være ferdigstilt.

Rehabilitering av tak 

Arbeidere utfører takrehabilitering

Tak skal vare lenge, avhengig av hvilket materiale taket består av. Selv om taket har en lang levetid, kan det være både økonomisk og tidsmessig mye å spare på å sikre at taket er i god stand. Dersom man er nøye med vedlikehold kan levetiden øke betraktelig. 

Taket utsettes for slitasje fra vind, snø og storm i løpet av årene, og skal beskytte oss mot alle elementene. Derfor vil det være viktig å sørge for at taket er av god stand, og vedlikeholde eventuell slitasje før det skjer større skader.

Spesielt før vinteren melder sin ankomst med store mengder nedbør og snø kan det være hensiktsmessig å sørge for at taket er i god stand. Dersom du ønsker å gjøre dette selv bør du se ekstra nøye rundt pipehatt, takvindu og detaljer, hvor det lettere kan oppstå lekkasje ved slitasje. Taksteinene bør være hele og uten sprekker. Takrenner og ventiler bør også være i god stand, og husk å se etter rust eller sprekker rundt pipa.

Våre blikkenslager- og taktekkertjenester omfatter alle typer tak i Oslo og Akershus-området. Uansett om du har flatt tak eller skrått tak, tak dekket med asfalt eller annet takbelegg, folie eller membraner – vi kan hjelpe deg. 

Vi kommer gjerne på gratis befaring!

 

Hvor lenge varer et tak?

Varigheten av et tak kommer an på materialer som brukes, hvor godt taktekking er utført samt boligens beliggenhet. I Norge har vi mye kraftig vær og vind, som er med på å slite ned taket.

Når du skal bestemme deg for hva slags tak du skal ha, anbefaler vi å snakke med fagfolk. Ofte kan det lønne seg å betale litt ekstra for takstein av god kvalitet som varer lenger, fremfor billig takstein som må skiftes ut igjen om et par år – da også med nye kostnader for fagarbeidere som skal legge taket.

Taktekking og takreparasjon

Tak av god kvalitet varer lenger

Vi i Drogseth Bygg AS tilbyr tjenester innen taktekking og takreparasjon, enten om det er behov for tekking av nybygg, rehabilitering eller reparasjon av gammelt tak, eller om du ønsker å bytte til nytt tak på huset ditt.

Takarbeid

Vi tilvirker og monterer beslag og takrenner. Taktekking utføres med takstein, skifer, metallplater, asfalt takbelegg (takpapp) eller folie av forskjellig materiale.. Drogseth Bygg AS anvender moderne maskiner og utstyr, men behersker også tekking av detaljer med forskjellige materialer etter gamle og tradisjonelle metoder. Vi gjennomfører både omtekking, rehabilitering og isolering av tak.

Du kan trygt overlate antikvarisk rehabilitering av tak til oss.

Taktekker – pris

Hva det koster å tekke et tak kommer an på flere ting, og kan variere kraftig fra prosjekt til prosjekt. Det er mange faktorer som spiller inn, blant annet vil hvilke materialer som brukes være med på å påvirke kostnadene. 

Det vil være viktig å velge gode materialer som holder lenge. Billigere materialer som må skiftes etter få år kan gi en større pris på lang sikt og vil ofte ikke lønne seg. Men husk – høy pris vil ikke alltid bety høy kvalitet. Ta gjerne kontakt med fagfolk for å få en vurdering på hvilke materialer som er gunstig for ditt tak, med tanke på kvalitet, pris og utseende.

Kontakt oss for en gratis befaring, så kan vi se på prosjektet og komme med et prisanslag.

Takrenner og snøfangere

Drogseth Bygg AS leverer ikke kun tjenester som taktekking og blikkenslagerarbeid. Dersom du er på utkikk etter takrenner, snøfangere eller pipebeslag utfører vi arbeid med dette i hele Oslo og Akershus. Beslag produserer vi selv etter dine mål og spesifikasjoner.

Fasaderehabilitering

Drogseth Bygg AS tilbyr også tjenester innen fasadearbeid. Fasaden danner førsteinntrykket av bygget, og er ofte detaljert. Derfor stiller fasadearbeid svært store krav til nøyaktighet. Dette gjelder om fasaden består av tre, metall, eller mur.

Fasadearbeid tilsier alt av arbeid som går inn i tak og fasaden, alt fra vasking og maling til taktekking. Blikkenslageren tar seg av fasader i metall, eller skaper estetiske og praktiske løsninger for metalldetaljer. Vi i Drosgetsh Bygg AS jobber med materialer som rustfritt stål, sink, aluminium og kobber. I tillegg står også sement- eller kunststoffbaserte fasadeplater på programmet.

 Les mer om hva slags fasaderehabilitering vi tilbyr her.

Kontakt oss

Vi vet hva vi driver med når vi utfører håndverksarbeid, og som en profesjonell leverandør av tjenester er det en selvfølge at vi er registrert i Mesterregisteret og har sentral godkjenning for ansvarsrett. I tillegg til faglige sertifiseringer, er Drogseth Bygg As også en miljøfyrtårnbedrift, og ønsker å ta grønne valg når det kommer til materialer og gjennomføring. Vi kommer gjerne på befaring, som er kostnadsfritt og uforpliktende. Vi vil vurdere ditt prosjekt og komme med et prisanslag og tidsestimater for gjennomføring av arbeidet.

Ta en telefon til 22 32 32 50 for informasjon om hvilke blikkenslager- og taktekkertjenester som kan være aktuelle for deg, eller benytt vårt kontaktskjema