Lekkasjesøk og tetting i Oslo

Har du fått lekasje i leilighet eller i borettslag? Vann og fukt som trenger seg inn i konstruksjoner er farlig, og kan skape store økonomiske og helsefarlige situasjoner. Vi vet at lekkasjer kan være vanskelige å finne, og Drogseth Bygg AS utfører derfor omfattende lekkasjesøk.

Lekkasjesøk ved vannlekkasje

Vannlekkasje skaper en kritisk situasjon for boligen. Vannet bør fjernes umiddelbart – etter en uke er det alt for sent. Dette reflekteres i de over 50 000 vannskadene på norske boliger og hytter som meldes inn til forsikringsselskapene hvert år.

Hvis du ikke er rask nok til å tørke vannskaden kan du blant annet få muggsopp i boligen. Vi anbefaler derfor å lufte godt for å gjøre luftfuktigheten så lav som mulig.

Vannlekkasje – forsikringen dekker ikke alt

Det er fort gjort å tenke at en vannlekkasje ikke er så ille – den vil jo dekkes av forsikringen. Men faktum er at dette ikke nødvendigvis er tilfelle. Vet du hva som dekkes av forsikringen din?

De fleste forsikringer boligeiere i Norge har i dag dekker skader som oppstår plutselig. Skader som derimot oppstår over tid, grunnet for eksempel dårlig vedlikehold eller dårlig vær, dekkes ofte ikke. Da står du overfor en ubehagelig kostbar overraskelse hvis det skulle begynne å renne vann inn gjennom taket.

Kontakt oss om lekkasje i boligen

Ring oss på 22 32 32 50 eller benytt vårt kontaktskjema straks du oppdager en vann- eller luftlekkasje, så avtaler vi lekkasjesøk og får startet tetningsarbeidet snarest mulig.

Vannlekkasje tak

Vannskader krever at man handler raskt, da lekkasjer i taket gir dramatiske konsekvenser for hele bygget. Tetting av tak krever fagfolk for å bli utført på en forsvarlig måte, risikoen for skader i hele bygget er for høy til at man bør prøve seg på dette på egenhånd.

Hvordan finne lekkasje på tak?

Taket påvirkes av omstendighetene rundt, og krever mye vedlikehold. Det er viktig at taktekking er gjort skikkelig for å holde godt. Ofte får man små hint om at noe er galt med taket, som for eksempel synlige skader ute eller små drypp inne. Noen andre ting du kan se etter som kan føre til lekkasje på tak er:

  • Løv og rusk i takrenner som tetter gjennomstrømming av vann
  • Tette sluk (gjelder spesielt flate tak)At beslagene ligger ordentlig på og ikke har begynt å ruste
  • Knuste takstein
  • Sprekker i overgang mellom tak og pipe
  • Mose på taket som holder på fuktighet og fører til fuktskader
  • Undertaket eller sekundærtettingen skal sørge for at lekkasjer i primærtekkingen ikke kommer inn i konstruksjonen. Denne er ikke like lett å kontrollere visuelt, men er svært viktig takets funksjon.

Ved vannlekkasje eller mistanke om skader, kontakt fagfolk så fort som mulig, før skadene blir større og kostnadene høyere!

Tak krever mye vedlikehold

Vannlekkasje takterrasse

I dag bygges det oftere takterasser både på nye boligblokker og i gamle bygårder. Dessverre er det også et økende problem med lekkasjer forbundet med takterasser, som kan være svært alvorlig. Dette skjer ofte når det er mangelfullt arbeid, med manglende isolering, skader i takmembran eller dårlig beslagløsninger.

Hvis det oppstår lekkasje i forbindelse med takterrasse, kan det fort påvirke seksjonene under, og skape fukt som kan utvikle seg til råte. Før du vet ordet av det har en lekkasje i taket ført til skader på hele bygningen.

Lekkasjesøk i Oslo og Akershus

Det kreves både moderne utstyr og inngående kunnskap innen bygningsfysikk for å effektivt foreta lekkasjesøk. Vi i Drogseth Bygg AS benytter termografikameraer og inspeksjonskameraer for å avdekke lekkasjeårsaken.

Med vår kompetanse og erfaring garanterer vi at årsaken vil bli funnet. Når det er gjort, tetter vi den naturligvis også! Vi utformer deretter en detaljert rapport om skadeårsaken.

Lekkasjesøk med termografi.

Kontakt oss så vi kan gjennomføre lekkasjesøk før skaden bringer med seg større problemer!

Termografering

Termografering, også kalt termografi og termofotografi, er en metode for lekkasjesøk som avleser temperaturen på overflater. Ved bruk av termografering kan man oppdage problemområder uten å måtte åpne opp konstruksjonen. Kameraet viser nemlig temperaturforskjeller, og disse kan være en indikasjon på varmetap fra bygningen eller fukt i konstruksjonen.

Denne metoden er svært nøyaktig, og fungerer på alle typer rør. Dermed kan vi effektivt lokalisere problemområder, og raskt sette i gang med arbeidet. Dette gjør at arbeidet vårt tidseffektivt, og vil hindre utvikling av større og mer alvorlige skader.

Tetting rundt vindu

Dersom du har luftlekkasjer vil du kunne oppleve varmetap som fører til høyere strømkostnader.

Det finnes flere løsninger for tetting rundt vindu. Montering av dette er gjerne krevende arbeid, og ofte er det derfor greit å ansette en profesjonell for å få gjort jobben skikkelig og få best mulig isolasjon fra vær og vind.

Vi gjennomfører lekkasjesøk, etterisolerer vinduer og sørger for optimal vann- og lufttetting. Dersom du vil ha montert nye vinduer plasseres disse mest mulig gunstig i veggen. Dette bidrar til ytterligere bedring av isolasjonen.

Taktekking krever kvalifiserte fagfolk

Tetting rundt pipe

Lekkasje rundt pipe er vanlig på noe eldre hus, spesielt når regnet kommer inn horisontalt og vinden uler. Lekkasjen skyldes for eksempel at beslaget er gammelt og slitt, eller at det tidligere har blitt gjort en dårlig jobb av en håndverker. Denne type problem bør utbedres med en gang for å unngå større skader og økonomiske tap.

Drogseth Bygg AS har utført taktekking siden 1800-tallet. Vi tetter både rundt pipen og selve piperøret, og ikke minst undertaket dersom det skulle være nødvendig.

Tetting av mur kan også være aktuelt hvis det er vannlekkasje i boligen.