Sandakerveien 60, Sagene brannstasjon, Oslo

Sandakerveien 60, Sagene brannstasjon, Oslo

Total renovering av taket med ny tegltakstein.  Utbedring av fukt- og råteskader.  Utskifting skadet bjelkelag, ommuring piper.

Kunde: Oslo kommune, Boligbygg KF.

Byggeledelse: Opak.