Seilduksgata 4, Oslo

Seilduksgata 4, Oslo

Etterisolering av tak, ny taktekking Lindab Nova profilerte plater, rehabilitering av piper, nye Velux takvinduer og heving av eksisterende takvinduer.  Maling av fasadevinduer.

Byggherre: Borettslaget.