Drøbakgt. 1, Oslo – Fasade

Drøbakgt. 1, Oslo - Fasade

HMS prosjekt, skiftet samtlige festemidler i fasadekledningen.

Byggherrre: Boligbygg KF.