Båndtekking i stål, sink, kobber m.m.

Båndtekking i stål, sink, kobber m.m.

Kobbertak forbindes gjerne med å være svært dyrt og eksklusivt. Dette behøver slett ikke være tilfelle, selv om grunnlagsinnvesteringen kan være noe høyere, er gjerne totaløkonomien svært god. Dette er nok også grunnen til at mange spesielle offentlige bygninger har tak som er bånd eller skivetekket med kobber evt. sink eller andre metaller. Med skivetekking menes at utgangsmaterialet er skiver, dvs. formatplater som falses sammen, slik at man får falser (skjøter) også på tvers av takets fallretning. Med båndtekking er utgangsmaterialet bånd, dvs. plater på rull. Dermed unngår man stort sett skjøter på tvers av båndet. Båndtekking er den moderne formen av skivetekking. Tekking med metallplater i forskjellig form har svært lange tradisjoner i Europa og Norge, og regnes for å være meget bestandige tak.