«Flate tak»

«Flate tak»

Det bygges i prinsippet ikke flate tak i Norge i dag, de bygges med svakt fall mot sluk eller annen avrenning.   Slike tak tekkes med belegg som sveises sammen til en tett forbindelse over hele taket.  Dette er nødvendig ved så lite fall, da belegget må kunne tåle at det står vanntrykk på det.  Selv om taket er bygget med fall mot sluk vil vann kunne bli stående blant annet når det er snø og is på taket.

Det er to hovedtyper produkter som benyttes på disse takene:

Asfalt takbelegg, som tidlige ble kalt takpapp, er laget av modifisert asfalt rundt en kjerne som vanligvis består av polyester og glassfilt.  Dette gir stor styrke og gode egenskaper for å motstå mekaniske påkjenninger.  Produktene leveres i en rekke farger, selv om 90 % av det som legges er skifergrått.

Takfolie er som regel PVC basert selv om det begynner å komme andre materialer på markedet.  Disse foliene er også laget rundt en armert kjerne som gir styrke og stabilitet til materialet.  Takfolier leveres i forskjellige farger og det finnes også spesialprodukter for terrasser m.v.

Membraner belegg som ligger under en overdekning av jord, heller, betong eller lignende.  Disse er i prinsippet laget på samme måte som takbeleggene, men er gjerne noe forsterket.  Membrantekking krever gode kunnskaper og nøyaktig utførelse.  Vi har lagt en rekke små og store membrantekkinger i Oslo og Akerhus.

Drogseth AS - Takterrasse membran