Termografering

Termografering

Med termografering kan man oppdage problemområder uten å måtte åpne opp konstruksjonen. Med kameraet ser vi varmeforskjeller. Varmeforskjellene kan være en indikasjon på varmetap fra bygningen eller fukt i kontruksjonen.