Fasadevask

Den enkleste og rimeligste formen for fasadevedlikehold er å holde fasaden ren. En ren fasade gir ikke bare et estetisk godt inntrykk, den gjør også at vedlikeholdsintervallene blir lengre. Dette sparer kostnader!

En riktig utført rengjøring fjerner skitt og smuss som holder på fuktigheten og gir grobunn for sopp og evt. råte i trefasader. Våre maler- og muravdelinger vet hva slags regnjøring som er riktig for din fasade. Vi bruker riktige og miljøvennlige midler, og spyler ikke i stykker fasade, ornamenter, panel el.l. Vi rengjør hvert år at stort antall fasader i Oslo og Akerhus. Om ønskelig tar vi vinduspussen samtidig. Kontakt oss i dag så gir vi deg et tilbud. Fasadevask er investering i mindre vedlikehold!